SRK DEEP BLUE

Adresa

  • Bul. Džordža Vašingtona 43
  • Podgorica
  • 81000

Telefon

+382 67 407 777

E-mail

srkdeepblue@gmail.com

Ostale informacije

Dušan Vukčević

ŽR 540-7374-42
PIB 030226264

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik