Sportsko – rekretivni ribolov u Crnoj Gori regulisan je Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi i Pravilnikom o  sportsko rekretivnom ribolovom na moru. Svako lice koje obavlja sportsko rekretivni ribolov mora posjedovati odgovarajuću dozvolu. Dozvola može biti stalna i povremena. Stalna dozvola izdaje se samo licima koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i važi za kalendarsku godinu za koju je izdata. Povremena dozvola može se izdati i licima koji nijesu državljani Crne Gore.

Pribor za podvodni ribolov

Lice koja imaju povremenu dozvolu i lice do 18 godina starosti nosilac stalne dozvole sportsko-rekretivni ribolov može obavljati sledećim alatima i opremom:

  1. povrazima (tunjama), osim samolovki ili panulama, najviše dva komada, sa najviše do tri udice na svakom povrazu ili panuli čija širina luka ne smije biti manja od 7 mm, a u ribolovu sa plutajućim povrazima, širina luka ne smije biti manja od 9 mm;
  2. povrazima sa kukom za lov glavonošaca, najviše dva komada, sa svetiljko do 400 kandela ili bez nje;
  3. dva štapa za bacanje udica, sa najviše tri udice na štapu.

Lica starija od 18 godina nosioci stalne dozvole za pored ribolovnog alata i  opreme iz predhodnog stave može obavljati i ribolov sledećim alatima i opremom:

  1. jednim harpunom;
  2. ostima sa svetiljkom do 400 kandela ili bez nje sa ribolovnog objekta na vesla sa dnom kroz koji nije moguće gledati kroz dno;
  3. jednom vršom;
  4. jednom podvodnom puškom bez eksplozivnog punjenja

Dnevna količina ulova

Nosioc dozvole za sportsko-rekretivni ribolov dnevno može uloviti do 3 kg. ribe i glavonožaca, kao i jednu ribu težu od 3 kg.

Navedeni dozvoljeni ulov ne odnosi se na tunu i sabljarku i na ulov prilikom održavanja sportskih takmičenja.

Izbornik