KALENDAR TAKMIČENJA ZA 2021. GODINU

PREUZMITE KALENDAR

SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV
NA MORU CRNE GORE

Herceg Novi, Baošići,
KALENDARA TAKMIČENJA ZA 2021. GODINU
A.- DRŽAVNA I REGIONALNA PRVENSTVA I KUP CRNE GORE

KATEGORIJA

NAZIV DRŽAVNOG PRVENSTVA

DATUM

MJESTO

KLUB ORGANIZATOR

JUNIORI U16 ŠTAPOM SA UREĐENE OBALE

18.04.2021

AMA
JUNIORI U16 ŠTAPOM SA NEUREĐENE OBALE

12.09.2021

PRISTAN
JUNIORI U21 ŠTAPOM SA UREĐENE OBALE

18.04.2021

AMA
JUNIORI U21 ŠTAPOM IZ BARKE – I KRUG

25.04.2021

DELFIN
JUNIORI U21 ŠTAPOM IZ BARKE – II KRUG

05.09.2021

IGALO
JUNIORI U21 EKIPNO IZ BARKE

06.06.2021

J.GRAKALIĆ
SENIORI REGIONNALNO KOTOR – ULCINJ

21.03.2021

RUMIJA
SENIORI REGINALNO HERCEG NOVI – KOSTANJICA

21.03.2021

NIRVANA
SENIORI ŠTAPOM SA NEUREĐENE OBALE

12.09.2021

PRISTAN
SENIORI ŠTAPOM IZ BARKE – I KRUG

11.04.2021

SALJARKA
SENIORI ŠTAPOM IZ BARKE – II KRUG

23.05.2021

RIBAR
SENIORI EKIPNO IZ BARKE

07.11.2021

BOJANA
SENIORI ŠTAPOM IZ BARKE U POKRETU – PENDULA

17.10.2021

PRISTAN
SENIORI PODVODNI RIBOLOV – POJEDINAČNO 1 KRUG

16.05.2021

SRK MAMULA
SENIORI PODVODNI RIBOLOV – POJEDINAČNO 2. KRUG

19.09.2021

FRRE DIVERS
SENIORI KUP CRNE GORE U PODVODNOM RIBOLOVU

03.10.2021

DEEP BLUE – KSR BUDVA
SENIORKE ŠTAPOM SA UREĐENE OBALE

18.04.2021

AMA
SENIORKE ŠTAPOM SA NEUREĐENE OBALE

12.09.2021

PRISTAN
SENIORI+JUNIOR KUP CRNE GORE U UDIČARENJU

10.10.2021

BOKEŠKA JEDRA 1999
SENIORI IZBORNO I KRUG

29.05.2021

Ovo ce biti kroz boku zbog SP
SENIORI IZBORNO II KRUG

30.05.2021

Ovo ce biti kroz boku zbog SP

B.- MEĐUNARODNA TAKMIČENJA

NAZIV TAKMIČENJA

DATUM

ORGANIZATOR

56. SVJETSKO PRVENSTVO U RIBOLOVU IZ USIDRENOG BRODA

09-16.10.2021

SAVEZ CG
20. SVJETSKO PRVENSTVO U RIBOLOVU IZ USIDRENOG BRODA –JUNIORI U21

06-13. 11.2021.

SLOVENIJA
13. SVJETSKO KLUPSKO PRVENSTVO U RIBOLOVU IZ USIDRENOG BRODA

10-17. 07. 2021

PORTUGAL
22. KUP MIMOZA

12.-16.02.2021.

SAVEZ CG
12. KUP ROMBUNA – MEMORIJAL MILOVAN MIŠKO VUJIČIĆ

24.10.2021.

“Igalo”/Savez CG
4. DIVE IN BUDVA U PODVODNOM RIBOLOVU

MAJ

“Tuna”/Savez CG
BIG GAME FISHING HERCEG NOVI 2020.

septembar 2021.

“Big game H. N.”/Savez
2 MEMORIJAL ANDRIJA GAZIVODA PODVODNI RIBOLOV

03.10.2021

DEEP BLUE- KSR BUDVA
1 KUP BARA

14.11.2021

RUMIJA-PRISTAN-LAMPUGA-FREE DIVERS

Na preporuku Komisije za takmičenje ove godine oba kruga takmičenja štapom iz barke bi trebalo organizovati u zalivu jer će se na jesen tu održati SP u sportskom ribolovu, a takmičenje sa neuređene obale bi trebalo izmjestiti po mogučstvu od Ulcinja do Budve.

*** u slučaju promjene termina klubovi će biti blagovremeno obavješteni

0%
Broj klubova
$0
Broj stalnih dozvola (18 +)
$0
Broj stalnih dozvola (- 18)
0
Broj privremenih dozvola
Izbornik