KSR BIG GAME HERCEG NOVI

Adresa

  • Partizanski put 20
  • Herceg Novi
  • 85340

Telefon

+382 68 829 982

E-mail

Racog1@aol.com

Ostale informacije

Radojica Gardašević

ŽR 510-93942-96
PIB 11015093

Rješenej o registraciji – preuzeti

Izbornik