KSR “BOKEŠKA JEDRA 1999”

Adresa

  • Teza Vojvodića
  • 85345
  • Đenovići
  • Herceg Novi

Telefon

+382 69 041 989

E-mail

bokeska.jedra.djenovic@gmail.com

Ostale informacije

Mladen Rostović,  sekretar

Žiro račun: 510-139103-25
PIB: 11071180

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik