KSR MAMULA

Adresa

  • Herceg Novi
  • 85340

Telefon

+382 67 215 425

E-mail

deka.draskovic@gmail.com

Ostale informacije

Dejan Drašković

ŽR 535-15773-96
PIB 11010466

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik