KSR ORADA

Adresa

  • 85330 Kotor

Telefon

+382 69 051 345

E-mail

ksrorada@gmail.com

Ostale informacije

Predsjednik: Zoran Todorović

Žiro račun: 530-30184-59
MATIČNI BROJ: 11076173

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik