KSR PRISTAN

Adresa

  • Zgrada komunalnog preduzeća
  • BSC kancelarija
  • Bar
  • 8500

Telefon

+382 69 031 523

E-mail

ksrpristanbar@gmail.com

Ostale informacije

Zvonko Radević

ŽR 550-13014-35
PIB 02862450

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik