KSR ŠIRUN

Adresa

  • Zgrada lučke kapetanije
  • Budva
  • 85310

Telefon

+382 69 431 530

E-mail

ksrsirunbudva@gmail.com

Ostale informacije

Tihomir Fabris

ŽR 525-987-90
PIB 02291991

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik