U subotu 05.07.29014. godine u Baošićima su održane IV redovna sjednica starog saziva Skupštine i Izborna sjednica nove Skupštine Saveza.

Na redovnoj sjednici, pored ostalog usvojeni su Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2013. godinu, donesen Pravilnik o evidenciji – licenciranju takmičara , usvojene izmjene i dopune pravilnika o takmičenju i doneseni novi Pravilnik o takmičenjima u sportskom ribolovu udičarenjem i Pravilnik o takmičenjima u podvodnom ribolovu.

Skupština je odala priznanje i zahvalnost dosadašnjem predsjedniku Saveza, Miodragu Vugdeliću, za izuzetan doprinos afirmaciji, razvoju i ostvarenim rezultatima Saveza u izvještajnom periodu.

Na izbornoj sjednici Skupštine, nakon verifikacije delegata i usvajanja Poslovnika o radu Skupštine, izabrani su novi organi Saveza. Za predsjednika Saveza izabran je Mladen Rostović, iz Igala, a za predsjednika Upravnog odbora Marko Sijerković iz Tivta.

Skupština je potom usvojila izmjene i dopune Statuta Saveza , donijela novi Statut i niz drugih, za rad Saveza, bitnih odluka.

Posebna tema sjednice bila je krivolov, sa naglaskom na krivolov dinamitom, koji je iz dana u dan sve veći, naročito na području opština Ulcinj, Bar i Budva. U cilju suzbijanja ovog „zla“ Skupština je predložila Predsjednika Saveza i Upravni odbor da hitno iniciraju sastanak na kojem bi pored predstavnika Saveza i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, obavezno trebalo da prisutvuju i odgovorna lica iz MUP-a i lokalne uprave svih primorskih opština.

Izbornik