SRK "ANCORA"

Adresa

  • Malovići bb
  • Bijela
  • Herceg Novi

Telefon

+382 067281 219

E-mail

ancora@dnsnautika.com

Ostale informacije

Saša Jovanović

Žiro račun: 510-137404-87
MATIČNI BROJ: 11072658

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik