SRK GALEB

Adresa

  • Luke Tomovića 3A
  • Tivat
  • 85320

Telefon

+382 67 228 828

E-mail

niksha.miljanic@gmail.com

Ostale informacije

Nikša Miljanić

Žiro račun:530-29057-45
PIB: 11064949

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik