SRK SPIČ

Adresa

  • Obala Iva Novakovića 49.
  • Sutomore

Telefon

+380 67 552 201

E-mail

srk.spic.sutomore@gmail.com

Ostale informacije

Odgovorno lice: Ivan Lukšić

Žiro račun: 540-12339-85
MATIČNI BROJ: 11078516

Rješenje o registraciji – preuzeti

Izbornik